MEER OOR KOKANJE

LUILEKKERLAND

Kokanje is ‘n Aftreeoord wat oorspronklik deur die Vereniging van Staatsamptenare van Suid-Afrika ontwikkel is. Op ‘n boomryke stuk Bosveldgrond, 90ha groot, pryk Kokanje. Dit is geleë in die munisipale gebied van Nylstroom (Modimolle) met sy ideale klimaat en onbesoedelde lug.

ONS MAAK DIE SKUIF NA DIE BOSVELD MAKLIK

Kokanje Aftreeoord is ‘n maatskappy sonder winsoogmerk wat volledig voorsien in die behoeftes van senior burgers wat reeds afgetree het of binnekort aftree en nog onafhanklik wil wees, maar tog van behoorlike versorging seker wil wees wanneer gesondheidsomstandighede dit noodsaak.

Daar is ‘n hele verskeidenheid komitees wat deur die inwoners gestig en beheer word. Inwoners kies jaarliks tydens die jaarvergadering van die Bestuursvereniging verteenwoordigers uit die inwoners om op die Bestuurskomitee te dien. Die begroting word jaarliks deur die Bestuurskomitee saamgestel en ‘n maandelikse heffing wat op die begroting gebaseer word, is deur die inwoners betaalbaar. Die Bestuurskomitee stel dit graag onomwonde dat dit vir Kokanje as diensorganisasie, ‘n roeping is om aan u ‘n bekostigbare diens te lewer waarop u en ons baie trots kan wees.

Indien u belangstel om deel van die Kokanje-familie te word, kan u gerus die aangehegte aansoekvorm voltooi en per kerende pos of  per e-pos, saam met die bewys van betaling van die aansoekbedrag van R500.00, aan ons terugstuur. Die aansoekbedrag is ten volle by die onttrekking van die waglys terugbetaalbaar.

Bankbesonderhede is op die aansoekvorm aangebring.

AM Barnardt

AJ Venter

PD Potgieter

JN du Plessis

JJ du Plessis

LW de Jager

EJE Halewijn

JJN Noeth

TJ Botha

GP Kruger

Voorsitter

HJ van der Merwe

Ondervoorsitter

WH van Heerden

Oordbestuurder

GP Kruger – Voorsitter Direksie

HJ Van der Merwe – Ondervoorsitter Direksie

AM Bernhardt – Voorsitter Voedseldiens

JJ du Plessis – Voorsitter Kommunikasiekomitee

EJE Halewijn – Voorsitter Personeel-en-Vergoedingskomitee

JJN Noeth – Voorsitter Tegniese komitee

PD Potgieter – Voorsitter Bestuursinligtingstelsel

AJ Venter – Voorsitter Strategiese komitee

WH van Heerden – Uitvoerende Bestuurder

Kokanje – All Rights Reserved © 2019